Žmogaus kūno lauko nustatymo metodas

Informacija paremta moksliniu darbu:
Influence of geopathic fields on life and environment, 2008
Autoriai: doc. Juozas Kameneckas, Genė Česnulevičienė
Daugiau informacijos ir straipsnių Čia

Fazių aurometras ( nešiojamas geofizinių anomalijų indikatorius (IGA-1)) buvo sukurtas žmogaus kūno elektromagnetinio lauko matavimui ir įvertinimui. Ypatingai jautrus rezonansu pagrįstas matavimo įrenginys skirtas matuoti elektromagnetinį lauką nuo 1 iki 100 piko voltų, bei žmogaus spinduliuojamą elektromagnetinį lauko dažnį nuo 1 iki 15 kHz. Prietaisas matuoja analizuojamo dažnio integralinį fazės pokytį perėjimo riboje. IGA-1 prietaisas įgalina labai tiksliai identifikuoti žmogaus kūno elektromagnetinio lauko ribą. Prieš matavimus antena yra nukreipiama 1-1,5 metro nuo biologinio objekto ir suderina su foniniu elektromagnetiniu lauku.
Po to antena artinama prie žmogaus kūno stebint indikatorių. Kai antena kerta žmogaus fazinio elektromagnetinio lauko ribą indikatorius reaguoja. Toje vietoje išmatuojamas atstumas iki žmogaus kūno. Tuo prietaisu buvo nustatyta žmogaus kūno elektromagnetinio lauko elipsoidė.
Sveikų žmonių elektromagnetinio lauko elipsoidė buvo nutolusi 50-70 cm nuo fizinio kūno.

Žmogaus energetinio lauko balansas ir stiprinimas

Atlikus bandymus su 96 žmonėmis, po grojančių krištolinių taurių seanso ( 4 grojimai po 10 min.) buvo nustatytas žymus žmogaus energetinio lauko pokytis.

zmogaus elektromagnetinis laukas

1. Buvo nustatyta elipsoidinė žmogaus kūno elektromagnetinio lauko forma. Energetinio lauko anstumas nuo fizinio kūno sudarė 30-40 cm.
2. Po grojančių taurių seanso energetinio lauko atstumas nuo fizinio kūno išaugo vidutiniškai 10 cm. (25-33 procentais).
3. Nustatytas žmogaus energetinio kūno harmonizacijos efektas po grojančių taurių seanso.
4. Taip pat po grojančių taurių seanso buvo nustatyti energetinio lauko pokyčių skirtumai skirtingoms amžių grupėms ir lytims.